Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają charakter wstępny i okresowy. Przez wstępne szkolenia musi przejść każda osoba, która została zatrudniona w danej firmie. Szkolenie może odbywać się zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Zewnętrzne szkolenia są dla firmy zdecydowanie wygodniejsze- szczególnie jeżeli owa firma nie zatrudnia osoby, która posiada odpowiednie dokumenty i jest w stanie nauczać prawa pracy. Szkolenie bhp poznań wstępne trwa zazwyczaj kilka godzin. W niektórych przypadkach zostaje zakończone testem, jednakże zdecydowanie częściej pracownik otrzymuje po prostu stosowne zaświadczenie. Szkolenia okresowe są obowiązkowe dla wszystkich zakładów pracy, gdyż mają na celu zapoznawanie pracowników z nowymi aspektami prawa pracy. Jako, że prawo cały czas ewoluuje, jednorazowe szkolenie

close

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają charakter wstępny i okresowy. Przez wstępne szkolenia musi przejść każda osoba, która została zatrudniona w danej firmie. Szkolenie może odbywać się zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Zewnętrzne szkolenia są dla firmy zdecydowanie wygodniejsze- szczególnie jeżeli owa firma nie zatrudnia osoby, która posiada odpowiednie dokumenty i jest w stanie nauczać prawa pracy. Szkolenie bhp poznań wstępne trwa zazwyczaj kilka godzin. W niektórych przypadkach zostaje zakończone testem, jednakże zdecydowanie częściej pracownik otrzymuje po prostu stosowne zaświadczenie. Szkolenia okresowe są obowiązkowe dla wszystkich zakładów pracy, gdyż mają na celu zapoznawanie pracowników z nowymi aspektami prawa pracy. Jako, że prawo cały czas ewoluuje, jednorazowe szkolenie

Read more

Posted in bhp